basics 2022
Organizator kongresa/Organization
Radna grupa za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS/ Working group on catheterization and percutaneous coronary interventions of the Cardiology Society of Serbia (CSS)
Pod pokroviteljstvom/Under the patronage
Udruženja kardiologa Srbije/Cardiology Society of Serbia
Mesto i datum održavanja/Venue and date
hibridni kongres, 10-12. aprila 2022. godine/ hybrid congress, 10- 12. 04. 2022.
Informacije o akreditaciji kongresa kod Zdravstvenog saveta Srbije /
Accreditation by Serbian Health Council
15. Beogradski samit interventnih kardiologa - BASICS+" je akreditovan kao nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-112/2022-01 od 07.03.2022. godine, pod evidencionim brojem А-1-174/22, na sledeći način:/
"15th Belgrade Summit of Interventional CardiologistS - BASICS+” is accredited as a national congress with international participation by the Serbian Health Council (decision number 153-02-112/2022-01 from 07.03.2022. under the number А-1-174/22) with the following number of CME credits:

Broj bodova za predavače / Lecturers – 13 bodova / CME credits
Broj bodova za pasivno učešće / Participants – 8 bodova / CME credits
MedTech Europe Code of Ethical Business Practice
“15th Belgrade Summit of Interventional Cardiologists” je prijavljen kod MedTech Europe Code of Ethical Business Practice. Više detalja je dostupno na: https://www.ethicalmedtech.eu/medtech-apps/cvs/view-event/EMT26991
"15th Belgrade Summit of Interventional CardiologistS - BASICS+” is COMPLIANT with the MedTech Europe Code of Ethical Business Practice. More details are available on: https://www.ethicalmedtech.eu/medtech-apps/cvs/view-event/EMT26991
Kotizacija/Fee
120 € sa PDV-om u dinarskoj protivvrednosti za lekare, 60 evra sa PDV-om za medicinske sestre i tehničare u dinarskoj protivvrednosti
(informacije: zivka.milicevic@gmail.com)/
120 € VAT included for physicians, 60 € VAT included for fellows, nurses and technicians in RSD value
(information: zivka.milicevic@gmail.com)