Predsednik Organizacionog odbora CIS 2015:
Jelena Stepanović, MD, PhD, FESC (jelena.stepanovic@kcs.ac.rs)
Sekretari Organizacionog odbora CIS 2015:
kl.asist. dr Danijela Trifunović(danijelatrif@gmail.com)
kl. asist. dr Vojislav Giga (voja2011@yahoo.com)