Tehnička uputstva za predavače i autore radova

Uputstvo predavačima
Trajanje predavanja određeno je satnicom u programu kongresa. Precizno postovanje vremena izlaganja je neophodno i biće obezbeđeno posebnim tehničkim merama.
Usmene prezentacije
U svim salama obezbeđeni su tehnički uslovi za projekcije prezentacija u Power Point formatu. Prezentacije mogu biti donete na CD-u, USB Flash Memory ili sopstvenom notebook računaru.
Poster prezentacije
Maksimalni format postera 2 m (visina) x 1 m (širina). Posteri se postavljaju pola sata pre sesije, a prvi autor rada i/ili neko od koautora su u obavezi da za vreme trajanja sesije budu pored postera zbog eventualnih pitanja i diskusije sa zainteresovanim učesnicima kongresa.
Predaja prezentacije
Predaja prezentacija u Power Point formatu biće u vidno obeleženoj prostoriji u Hotelu Crowne Plaza. Predavači su u obavezi da predaju slajdove najkasnije 1 čas pre početka sesije na kojoj izlažu.
Format abstrakta
Abstrakti se šalju isključivo u elektronskoj formi putem sajta Udruženja kardiologa Srbije: www.uksrb.org (prijava)
Maksimalna dužina abstrakta je 250 reči, a format prema primeru koji je u prilogu (standardni format za kongres Evropskog udruženja kardiologa).