Drugi kongres
Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije (KIS 2017)
sa međunarodnim učešćem

Beograd 25 - 27. februar 2017.

Organizator kongresa
Radna grupa za kardiovaskularni imidžing Udruženja Kardiologa Srbije
Mesto održavanja
Hotel "Crowne Plaza", Beograd, Srbija
Vreme održavanja
25 - 27. februar 2017. godine
Kotizacija
100 eura sa PDV-om u dinarskoj protivvrednosti.
Tehnički organizator kongresa
Rubicon travel
www.kongresi.rs
Tel: + 381 11 3981 411, + 381 11 41 41 511