Prof. dr I. Nedeljković, Predsednik radne grupe za kardiovaskularni imidžing
Prof. dr Lj. Jovović, Budući predsednik radne grupe za kardiovaskularni imidžing
Prof. dr J. Stepanović, Prethodni predsednik radne grupe za kardiovaskularni imidžing