Radna grupa za kardiovaskularni imidžing Udruženja Kardiologa Srbije
Višegradska 26, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 361 56 28
mail: kontakt@uksrb.rs