Treći kongres
Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije (KIS 2019)
sa međunarodnim učešćem

Beograd 08 - 09. mart 2019.

Organizator kongresa
Radna grupa za kardiovaskularni imidžing Udruženja Kardiologa Srbije
Mesto održavanja
Hotel "Crowne Plaza", Beograd, Srbija
Vreme održavanja
08-09.mart 2019. godine
Kotizacija
100 eura sa PDV-om u dinarskoj protivvrednosti.
Tehnički organizator kongresa
Rubicon travel
www.kongresi.rs
Tel: + 381 11 3981 411, + 381 11 41 41 511