Prof. dr Lj. Jovović, Predsednik radne grupe za kardiovaskularni imidžing
Doc. dr A. Ilić, Budući predsednik radne grupe za kardiovaskularni imidžing
Prof. dr I. Nedeljković, Prethodni predsednik radne grupe za kardiovaskularni imidžing