Peti kongres
Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije (KIS 2023)
sa međunarodnim učešćem

Beograd 21. april 2023.

Organizator kongresa
Radna grupa za kardiovaskularni imidžing Udruženja Kardiologa Srbije
Mesto održavanja
Falkensteiner hotel, Beograd, Srbija
Vreme održavanja
21. april 2023. godine
Kotizacija
110 eura + PDV u dinarskoj protivvrednosti.
Tehnički organizator kongresa
Rubicon travel
www.kongresi.rs
Tel: + 381 11 3981 411, + 381 11 41 41 511