Simpozijum Udruženja kardiologa Srbije
iNOVAcija znanja i mogućnosti razvoja Kardiologije u Srbiji

Niš, 18. novembar - 19. novembar 2016.

Organizator kongresa
Udruženje kardiologa Srbije
Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Odbora za kardiovaskularnu patologiju Srpske akademije nauka i umetnosti, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
Mesto održavanja
Tami Residence/Constantin Palace, Niš, Srbija
Tel: +381 18 282 222
Web: www.tamiresidence.com
Vreme održavanja
18. novembar - 19. novembar 2016. godine
Svečano otvaranje kongresa
17. novembar 2016. godine, 19:00h, Oficirski dom
Svečana večera
18. novembar 2016. godine, 20:30h, svečana sala “Constantin Palace”
Informacije o akreditaciji kongresa kod Zdravstvenog saveta srbije
Skup je akreditovan od Zdravstvenog saveta Srbije sa 5 boda KME za učesnike i 9 za predavače.
Kotizacija
60 evra (+PDV) u dinarskoj protivvrednosti