Organizator kongresa/Organization
Udruženje kardiologa Srbije/The cardiology society of Serbia
Pod pokroviteljstvom/Under the patronage
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, / Ministry of Health of the Republic of Serbia, Odbora za kardiovaskularnu patologiju Srpske akademije nauka i umetnost, / Board of cardiovascular pathology Serbian Academy of Science and Arts,Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu / School of Medicine, University of Belgrade,Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu / School of Medicine, University of Novi Sad
Mesto i datum održavanja/Venue and date
Poslovni centar NIS, Novi Sad, Srbija, 16-18. novembra 2018. godine/
Business center NIS, Novi Sad, Serbia, November 16-18, 2018.
Informacije o akreditaciji kongresa kod Zdravstvenog saveta Srbije /
Accreditation by Serbian Health Council
“NOVA-K” je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije sledećim brojem bodova za kontinuiranu medicinsku edukaciju:/ “NOVA-K” is accredited by the Serbian Health Council with the following number of CME credits:

Broj bodova za predavače / Lecturers – 13 bodova / CME credits
Broj bodova za pasivno učešće / Participants – 8 bodova / CME credits
Kotizacija/Registration fee
50 € (+PDV) u dinarskoj protivvrednosti / 50 € (+VAT) in RSD value
(Jelena Stamenkovic, email/tel: zivka.milicevic@gmail.com; 064-2983418)
Tehnička organizacija kongresa/Technical organization
Rubicon travel and events (Direktor Mirko Levajac email/tel: kongresi@rubicontravel.rs; 011-3981411)
NOVA-K Sponsori/Sponsors
ADOC, Alkaloid, Amicus, Astra Zeneca, Bayer, Berlin Chemie, Boehringer Ingelheim, Galenika, Krka, Hemofarm, Merck, Novartis, Pfizer, PharmaSwiss, Richter Gedeon, Sandoz, Servier