DRUGI KONGRES 34. OGRANKA AMERIČKOG KOLEDŽA KARDIOLOGA ZA SRBIJU I REPUBLIKU SRPSKU

PRaktični aspekti i komparativna analiza ACC/AHA i ESC preporuka u Srbiji 2017. (PRACSIS 2017)

U saradnji sa projektom i kampanjom “25 by 25” Svetske federacije za srce

3-4. mart 2017. godine

Organizator kongresa
Ogranak Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku u saradnji sa Udruženjem kardiologa Srbije, Udruženjem kardiologa Republike Srpske iAmeričkim koledžom kardiologa
Pod pokroviteljstvom Udruženja kardiologa Srbije, Odbora za kardiovaskularnu patologiju Srpske akademije nauka i umetnosti i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Mesto održavanja
Hotel "Crowne Plaza", Beograd, Srbija
Generalni sponzor i podrška
Astra Zeneca u okviru projekta “25 by 25” Svetske federacije za srce
Sponzori
AstraZeneca, Hemofarm, Bayer, Medtronic, Alkaloid, Actavis, PharmaSwiss, Galenika, SoulMedical
Kotizacija
50 eura sa PDV-om u dinarskoj protivvrednosti.
Živka Milićević, email/tel: zivka.milicevic@gmail.com; 064-285-14-38
Učesnici
Koordinator: Dragana Bačić
“Praktični aspekti i komparativna analiza ACC/AHA i ESC preporuka u Srbiji 2017 (PRACSIS 2017)” je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-3989/2016-01 od 21.11.2016. godine, pod evidencionim brojem A-1-2858/16, akreditovan na slededi nacin: broj bodova za predavače je 12, a za pasivno učešde 6.
Akreditacija
kardiolozi i internisti koji se bave kardiologijom iz Srbije i regiona
Rezervacije smeštaja
Rubicon travel, Mirko Levajac
email/tel: kongresi@rubicontravel.rs; 060-4141540