Akreditacija
“XXI Kongres Udruženja kardiologa Srbije” je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-1697/2017-01
od 19.08.2017. godine, pod evidencionim brojem A-1-2034/17, akreditovan kao nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem sa sledećim brojem bodova za kontinuiranu medicinsku edukaciju:
Broj bodova za predavače – 13
Broj bodova za pasivno učešće – 8
Broj bodova za usmenu prezentaciju – 11
Broj bodova za poster prezentaciju – 9
MedTech Europe Code of Ethical Business Practice
“21st National Congress of the Cardiology Society of Serbia” is COMPLIANT with the MedTech Europe Code of Ethical Business Practice. More details are available on: https://www.ethicalmedtech.eu/medtech-apps/cvs/view-event/EMT6211