MEĐUNARODNA SARADNJA

Predsednik odbora
za međunarodnu saradnju
Prof. dr Milan A. Nedeljković

Članovi

*Branko Beleslin
*Ana Đorđević Dikić
*Anastazija Milosavljević Stojšić
*Vojislav Giga
*Milan Dobrić