TEHNIČKI DEO

ORGANIZACIJE

*Mirko Levajac i Rubikon travel, smeštaj i transport,

kongresi@rubicontravel.rs, +381 11 3981-411,

Mirko Levajac, +381 60 41 41 540

*Marija Ristović Petrović, pravni deo i ugovori,

marijaristovic@yahoo.com

*Jelena Stamenković i Živka Milićević, tehnički sekretar i računovodstvo,

zivka.milicevic@gmail.com

*Rada Jović, Nenad Jović, apstrakti i internet,

uks.podrska@gmail.com

*Predrag Mokranjac i Dušan Šević, brendiranje i štampa,

mokranjac@newassist.rs i sevic@newassist.rs